Systeemtherapie

Systeemtherapie is een ander woord voor gezins- en relatietherapie. Systeemtherapie wordt ingezet wanneer problemen op verschillende terreinen spelen. Bijvoorbeeld problemen met een gezinslid, relatieproblemen en conflicten in de familie. De systeemtherapeut heeft de expertise om de problemen in kaart te brengen en te verhelderen.

Bij de systeemtherapie richten we ons op de interactie tussen mensen. Hoe mensen met elkaar omgaan, groeit in de loop van de jaren (onuitgesproken) tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen zorgen voor veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin, maar om allerlei redenen kunnen ze ook gaan knellen. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals hoogoplopende conflicten of verwijdering van elkaar. 

Naast wat er niet goed gaat, wordt ook aandacht besteed aan de positieve en krachtige kanten van de relatie, het gezin of het systeem.

Bij de Interactie Praktijk Utrecht bieden wij individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie.