Samengesteld gezin

Bijna 10 procent van alle gezinnen in Nederland is een samengesteld of stiefgezin. De verhoudingen binnen een samengesteld gezin kunnen ingewikkeld zijn. Kinderen moeten wennen aan het nieuwe gezin en aan de stiefouder. En omgekeerd moet de stiefouder een band opbouwen met de kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat de (nieuwe) partnerrelatie ook voldoende aandacht krijgt. Ieder gezinslid neemt zichzelf en zijn eigen verhaal mee. Met inzicht en inzet wordt eraan gewerkt dat alle gezinsleden zich prettig en gewaardeerd voelen binnen het samengestelde gezin.