Ouderschap na scheiding

Tijdens of na een scheiding veranderen er allerlei zaken. Een scheiding vraagt een verandering in het ouderschap en het vraagt van de kinderen dat ze moeten wennen aan het wonen in twee huizen. Wij noemen dit een ouderschapsreorganisatie (Lieve Cottyn).

Na een scheiding proberen ouders de nare gevolgen van de scheiding voor de kinderen te beperken. Als dat te ingewikkeld is, wordt met ouders en kinderen gekeken hoe de reorganisatie soepeler en met minder strijd kan verlopen. In de kennismaking wordt met alle betrokkenen een hulpverleningstraject op maat gemaakt.

Bij de Interactie Praktijk Utrecht bieden wij: ouderschapsbemiddeling, parallel ouderschap en begeleiding bij nieuw samengestelde gezinnen.